คำถาม: วิธีการซ่อมแซมรูใน drywall คืออะไร?

คำตอบ: เพื่อซ่อมแซมรูใน drywall ของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้:ใช้มีดกระดาษทรายหรือกระดาษทรายให้ลื่นและเรียบขึ้นร่องรอยรอบรูใช้เทปตีนปิดรอยร่องรอบรูใช้ปูนฉาบทับเทปตีนและเตรียมพื้นผิวทาสีบนส่วนที่ฉาบปูนและรอให้แห้งอย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มั่นใจว่าจะทำได้เอง คุณสามารถจ้างช่างซ่อมมาช่วยซ่อมแซมให้คุณได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

คำค้น : ซ่อมแซม, drywall, มีดกระดาษทราย, เทปตีน, ปูนฉาบ, ทาสี, ช่างซ่อม