คำถาม: วิธีป้องกันสัตว์รบกวนเข้าบ้านได้อย่างไร?

คำตอบ: เพื่อป้องกันสัตว์รบกวนเข้าบ้านได้ สามารถทำได้โดยการติดตั้งรั้วหรือประตูกั้นทางเข้าเพื่อลดโอกาสให้สัตว์เข้ามาในบริเวณบ้านได้ เพิ่มเติมได้ด้วยการใช้สารกลิ่นไม้หรือยากันสัตว์รบกวนรอบบ้าน อีกวิธีหนึ่งคือการรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้สัตว์รบกวนหาอาหารหรือที่อยู่อาศัยในบริเวณบ้านเรา

คำค้น : ป้องกันสัตว์รบกวน, รั้วกั้น, สารกลิ่นไม้, ยากันสัตว์, ความสะอาดบ้าน