คำถาม: วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคืออะไร?

คำตอบ: เพื่อไม่ให้เครื่องซักผ้ามีกลิ่น สามารถทำได้โดยใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ลงในถังซักผ้า และเปิดเครื่องซักผ้าให้ทำงานตามปกติ หลังจากนั้นให้เปิดเครื่องซักผ้าอีกครั้งเพื่อล้างค้างคาวน้ำยาออก ส่วนส่วนที่สำคัญที่สุดคือการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ควรปล่อยเสื้อผ้าหรือผ้าชุบน้ำไว้ในเครื่องซักผ้าเป็นเวลานานเกินไป และควรเปิดประตูเครื่องซักผ้าหลังจากการใช้งานเสร็จเพื่อให้ได้รับอากาศสะอาดในเครื่องซักผ้าด้วยด้วย

คำค้น : เครื่องซักผ้า, ล้าง, กลิ่น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาฆ่าเชื้อ, การทำความสะอาด, ประตูเครื่องซักผ้า, ผ้าชุบน้ำ