คำถาม: ธุรกิจเชิงพาณิชย์คืออะไรคะ?

คำตอบ: ธุรกิจเชิงพาณิชย์คือกิจการที่มุ่งหวังทำกำไรจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลักของธุรกิจเชิงพาณิชย์คือการผลิตผลกำไรและการเติบโตของธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

คำค้น : เชิงพาณิชย์, ธุรกิจ, กำไร, สินค้า, บริการ, การผลิต, การเติบโต, แผนธุรกิจ