คำถาม: อาหารที่ควรลองกินใน Andhra Pradesh อินเดียคืออะไร?

คำตอบ: ใน Andhra Pradesh นั้นมีอาหารหลากหลายและเป็นที่นิยม อาหารที่ควรลองกินคือ Biryani ซึ่งเป็นอาหารข้าวผสมเนื้อสัตว์หรือเนื้อแกะที่รวมกับเครื่องเทศพิเศษ นอกจากนี้ยังมีอาหารดังนี้อีกมากมาย เช่น Pesarattu, Gongura Pachadi, Hyderabadi Dum Biryani และ Sambar Idly เป็นต้น