คำถาม: สารอะไรในกากกาแฟที่ใช้สำหรับหมักเนื้อให้นุ่ม?

คำตอบ: สารที่ใช้ในการหมักเนื้อด้วยกากกาแฟเพื่อให้นุ่มได้คือ โปรตีนเจลาติน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความแข็งของเนื้อ และทำให้เนื้อนุ่มชุ่มน้ำขึ้น

คำค้น : โปรตีนเจลาติน, หมักเนื้อ, นุ่ม, กากกาแฟ