คำถาม: ทำไมต้องใช้ canbus เมื่อใช้จอแอนดรอย และมีกล้อง 360 ติดมาจากโรงงาน?

คำตอบ: จอแอนดรอยที่ใช้ระบบ canbus จะช่วยให้การเชื่อมต่อกับกล้อง 360 ที่ติดมาจากโรงงานสะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากสามารถส่งข้อมูลแบบ digital ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของภาพและเสียงในการใช้งาน ดังนั้นการใช้ canbus จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้จอแอนดรอยและกล้อง 360 ที่ติดมาจากโรงงาน

คำค้น : จอแอนดรอย, canbus, กล้อง 360, โรงงาน, การส่งข้อมูล, ประสิทธิภาพ, สั่นสะเทือน, เสียง