คำถาม: ถ้าต้องการใส่แรมอีกสลอตแต่ไม่สามารถทำได้เพราะชุดน้ำบัง จะต้องทำอย่างไรดี?

คำตอบ: ในกรณีที่ต้องการใส่แรมอีกสลอตแต่ชุดน้ำบังมีปัญหา สามารถลองใช้กระดาษชำระน้ำบนผิวแรมก่อนใส่ได้ หรือหากไม่มีกระดาษชำระ ลองเปลี่ยนชุดน้ำบังเป็นชุดอื่นที่ไม่มีปัญหาน้ำบังในการใส่แรม อย่างไรก็ตาม หากปัญหายังคงอยู่ไม่หายไป ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศหากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

คำค้น : ใส่แรม, สลอต, ชุดน้ำบัง, กระดาษชำระ, ปัญหาน้ำบัง, สุขภาพเพศ