คำถาม: เจ็บเตือนนานเท่าไรถึงจะคลอดคะ?

คำตอบ: ไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่บอกได้ว่าเจ็บเตือนจะคลอดภายในกี่ชั่วโมงหรือกี่วัน เนื่องจากการคลอดเป็นเรื่องของบุคคลตามลำดับธรรมชาติ แต่ถ้ารู้สึกเจ็บเตือนมากขึ้น หรือมีอาการผิดปกติ เช่น คลอดก่อนกำหนด ควรรีบพบแพทย์เพื่อการดูแลและป้องกันอันตรายได้ทันที

คำค้น : เจ็บเตือน, คลอด, อาการผิดปกติ, การดูแล, อันตราย