คำถาม: ในการเลี้ยงดูลูก เราจะต้องจ่ายเงินเท่าไรคะ มีใครมีประสบการณ์แนะนำได้ไหมคะ?

คำตอบ: ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุของลูก สถานภาพการเงินของครอบครัว และวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงดู เป็นต้น โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายจะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน แต่ในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ เช่น กรณีที่ลูกต้องการการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมสูง หรือมีโรคที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลสูง ในการวางแผนการเลี้ยงดูลูก ควรพิจารณาอย่างละเอียดและคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายด้วย เพื่อให้เกิดผลการเลี้ยงดูที่ดีและไม่ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาการเงินในอนาคต