คำถาม: หากต้องการศึกษาด้านดีไซน์และการตลาดพื้นฐาน ควรเข้าเรียนสายหรือคณะใดในมหาวิทยาลัย?

คำตอบ: หากคุณต้องการศึกษาด้านดีไซน์และการตลาดพื้นฐาน คุณอาจต้องพิจารณาเข้าเรียนในสายวิชาดีไซน์และการตกแต่งภายใน หรือคณะการตลาด ซึ่งมักจะมีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์และการตลาด อย่างเช่น การตลาดสินค้า การออกแบบโฆษณา การจัดการแบรนด์ และอื่น ๆ

คำค้น : ดีไซน์, การตลาด, วิชาดีไซน์และการตกแต่งภายใน, คณะการตลาด, การตลาดสินค้า, การออกแบบโฆษณา, การจัดการแบรนด์