คำถาม: Adopt หมายถึงอะไรในการซื้อคะ?

คำตอบ: การ Adopt หมายถึงการนำสัตว์เลี้ยงจากที่อื่นมาเลี้ยงดูแลในบ้านเรา โดยมักจะเป็นสัตว์ที่ถูกทิ้งหรือไม่มีบ้านเลี้ยง การ Adopt เพื่อช่วยเหลือสัตว์และให้เขาได้รับการดูแลและความรักและสะดวกสบายในบ้านของเรามากขึ้นด้วยค่ะ

คำค้น : Adopt, สัตว์เลี้ยง, การช่วยเหลือสัตว์, บ้านเลี้ยงสัตว์, การนำเข้าสัตว์เลี้ยง, การเลี้ยงสัตว์ในบ้าน, การดูแลสัตว์เลี้ยง, การมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน, การรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง