คำถาม: ซื้อกล้อง Zorki1 หรือ Argus C3 ดี?

คำตอบ: ควรซื้อกล้องที่เหมาะกับความต้องการของตัวเองมากกว่า ถ้าเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแบบแมนนวลและต้องการภาพที่มีสีสันอบอุ่นและมีความเป็นมิตรกับเนื้อและธรรมชาติ ควรเลือกซื้อ Zorki1 แต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องการภาพที่มีลักษณะด้านเทคนิคมากกว่า และต้องการกล้องที่มีชื่อเสียงมากขึ้น ควรเลือกซื้อ Argus C3

คำค้น : Zorki1, Argus C3, ถ่ายภาพแบบแมนนวล, ภาพที่มีสีสันอบอุ่น, ภาพที่มีความเป็นมิตรกับเนื้อและธรรมชาติ, ลักษณะด้านเทคนิค, ชื่อเสียง