คำถาม: การพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถือว่าผิดกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?

คำตอบ: การพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายในประเทศไทย ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 และมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่นหรือไม่ก็ตามว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่

คำค้น : การพิมพ์, เผยแพร่, ข้อมูล, ผิดกฎหมาย, ปรับ, คุก, ความลับ, ความจริง