วิธีการซ่อมกริ่งประตูบ้านที่เสีย?

วิธีการซ่อมกริ่งประตูบ้าน

การแก้ไขกริ่งประตูที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้องสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบว่ากริ่งประตูมีสภาพดีหรือไม่ โดยตรวจสอบเสียงที่ออกมาเมื่อปิดหรือเปิด หากมีเสียงที่แปลกปลอมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจเป็นเพราะมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ภายใน ทำให้กริ่งประตูไม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 2. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าและตัวเครื่องกริ่งประตู เช่น ตรวจสอบสายไฟว่ามีการต่อผิดพลาดหรือไม่ หรือมีอุปสรรคอะไรกีดขวางที่ทำให้กริ่งประตูไม่ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบระบบควบคุมหรือแผงควบคุมกริ่งประตู เช่น ตรวจสอบระบบเซนเซอร์หรือระบบโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกริ่งประตู หากพบว่าระบบควบคุมมีปัญหาอาจต้องเรียกช่างมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
 4. ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาส่วนต่างๆ ของกริ่งประตู เช่น ทำความสะอาดส่วนยาง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อทำขั้นตอนการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กริ่งประตูจะทำงานได้อย่างถูกต้องเหมือนเดิม แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรติดต่อช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกริ่งประตูเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกริ่งประตูของท่านให้ได้

ตัวอย่างเช่น หากกริ่งประตูไม่สามารถปิดหรือเปิดได้อย่างถูกต้อง อาจเกิดจากสายไฟที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ทำให้กริ่งประตูไม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ คุณสามารถตรวจสอบสายไฟและเช็คการเชื่อมต่อได้เอง แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรติดต่อช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกริ่งประตูเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกริ่งประตูของท่านให้ได้

วิธีการซ่อมกริ่งประตูบ้าน

การซ่อมกริ่งประตูบ้าน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบ้านของคุณ และเรามีความชำนาญในการซ่อมบ้านและซ่อมประตู ด้วยเหตุนี้เราจึงมีวิธีการซ่อมกริ่งประตูบ้านที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

การซ่อมกริ่งประตูบ้านนั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการกริ่งและขนาดของประตูด้วย ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการซ่อมกริ่งประตูบ้านที่เหมือนกันสำหรับทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตาม ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำเพื่อซ่อมกริ่งประตูบ้านได้เบื้องต้น

 1. ตรวจสอบสาเหตุของการกริ่ง: หากประตูกริ่งอยู่ในสภาพดีและไม่เสียหาย อาจเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานประตูในที่ไม่เหมาะสม เช่น ประตูไม้ที่ไม่ได้รับการป้องกันการเปียกน้ำหรือไม่ได้ทำการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยการตรวจสอบสาเหตุจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิว: หลังจากตรวจสอบสาเหตุแล้ว ต้องทำความสะอาดพื้นผิวของประตูและตรวจสอบว่ามีอุปสรรคใดๆ เช่น ตะแกรงหรือลูกบิดที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เพื่อทำให้การซ่อมกริ่งประตูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์: หากพบว่าอุปกรณ์บางอย่างของประตูเสียหาย
 4. ปรับปรุงการติดตั้ง: หากพบว่าการติดตั้งประตูไม้ไม่เหมาะสม สามารถปรับปรุงได้โดยการใส่สายพานหรือขั้วตัวยึดเพิ่มเติม เพื่อให้ประตูปิดแน่นมากขึ้นและไม่กริ่ง
 5. ใช้วัสดุซ่อมแซม: หากพบว่ามีช่องว่างหรือขนาดของเกียร์ไม้เล็กน้อยที่เป็นสาเหตุของการกริ่ง สามารถใช้วัสดุซ่อมแซมเช่น ไฟเบอร์กลาส ซีเมนต์ หรือทาสีประดับตามต้องการ เพื่อปิดช่องว่างและลดการกริ่ง
 6. ติดตั้งเสริมความแข็งแรง: หากพบว่าการกริ่งเกิดจากความแข็งแรงของประตูไม้ไม่เพียงพอ สามารถติดตั้งเสริมความแข็งแรง เช่น เหล็กขั้วตัวยึด หรือแผ่นโลหะที่เชื่อมต่อกับเกียร์ไม้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของประตู
 7. การซ่อมกริ่งประตูบ้านอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและต้องใช้ความชำนาญ หากไม่มั่นใจว่าสามารถซ่อมได้เอง ควรใช้บริการช่างซ่อมระบบประตูเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างมากขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มั่นใจว่าจะซ่อมได้เอง หรือมีปัญหาที่ซับซ้อนเกินไป คุณสามารถใช้บริการช่างซ่อมประตูบ้านเพื่อช่วยเหลือคุณ โดยบริษัทช่างซ่อมบ้านมักมีทีมช่างที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการซ่อมกริ่งประตูบ้าน