คำถาม: วัฒนธรรมของประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุดที่จะเผยแพร่ในรัสเซียคืออะไร?

คำตอบ: วัฒนธรรมของประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุดที่จะเผยแพร่ในรัสเซียคือพุทธศาสนา เนื่องจากมีผู้นำศาสนาที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นมาก่อนแล้วในรัสเซีย นอกจากนี้ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอื่น ๆ เช่น การแต่งกายแบบไทย การดนตรีและการเต้นรำ ก็อาจจะได้รับความนิยมในวงกว้างของประชาชนรัสเซียด้วย

คำค้น : วัฒนธรรมไทย, พุทธศาสนา, ประเพณีไทย, การแต่งกายแบบไทย, ดนตรีไทย, เต้นรำไทย