คำถาม: ชาวต่างด้าวที่มีบัตรประชาชนสีชมพูสามารถสมัครขอใบขับขี่ได้หรือไม่?

คำตอบ: ชาวต่างด้าวที่มีบัตรประชาชนสีชมพูสามารถสมัครขอใบขับขี่ได้ โดยต้องมีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการขอใบขับขี่จะต้องเตรียมเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ที่สุด

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ทำใบอนุญาตขับขี่ มีดังนี้

  • หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย
  • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมรูปถ่าย
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอทำใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตขับขี่สากลไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถขับขี่รถได้เลย

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *