คำถาม: ผมมีกรุ๊ปเลือดอะไร?

คำตอบ: หากคุณต้องการทราบว่ากรุ๊ปเลือดของคุณคืออะไร คุณต้องไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลหรือผ่านทางการตรวจเลือดกับแพทย์ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้จากการมองดูภายนอกของร่างกายได้ การรู้จักกรุ๊ปเลือดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยเช่นกัน

คำค้น : กรุ๊ปเลือด, ตรวจเลือด, แพทย์, ประสิทธิภาพในการรักษา, โรค, ฉุกเฉิน