คำถาม: ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจากชาติใด?

คำตอบ: ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก “จาม่า” ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติมอญ (Myanmar)

คำค้น : ผ้าขะม้าไทย, จาม่า, ผ้าพาดบ่า, ชาติมอญ

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.