คำถาม: วิธีหาไพ่ยิปซีประจำตัวคืออะไร และใครสามารถทำได้บ้าง?

คำตอบ: วิธีหาไพ่ยิปซีประจำตัวนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือการใช้วันเกิดในการคำนวณ โดยการใช้เลขเดือนเกิด วันเกิด และปีเกิดของตนเอง โดยจะนำผลรวมของเลขทั้ง 3 มาหารด้วย 4 และเอาเศษที่ได้ จากนั้นจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปหาค่าหมวดหมู่ของไพ่ยิปซี ซึ่งสามารถหาได้จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตได้เลยใครก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษใดๆ เพียงแต่ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดของตนเอง และสามารถคำนวณตามวิธีดังกล่าวได้เท่านั้น

คำค้น : ไพ่ยิปซี, วิธีหาไพ่ยิปซีประจำตัว, เลขเดือนเกิด, วันเกิด, ปีเกิด, การคำนวณ, ค่าหมวดหมู่, ข้อมูลวันเกิด