คำถาม: ถ้าน้ำมันเกียร์แบบเหนียวๆยืดเหมือนเส้นใยแมงมุม จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร?

คำตอบ: ปัญหาน้ำมันเกียร์ที่แห้งและเหนียวยืดเหมือนเส้นใยแมงมุมสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถทำการล้างช่องเกียร์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในช่องเกียร์ที่อาจเป็นสาเหตุของการเหนียวยืดของน้ำมันเกียร์ หากการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และการล้างช่องเกียร์ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ อาจจะมีส่วนประกอบของเกียร์เสียหรือชำรุด ทำให้จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆของระบบเกียร์ให้เป็นปกติอีกครั้ง ให้หาอู่ หรือ ศูนย์รถใกล้บ้าน ช่วยดูให้