คำถาม: การกลืนอาหารยากและมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณหน้าอกตลอดเวลา เป็นสัญญาณของโรคอะไรได้บ้างครับ?

คำตอบ: อาการการกลืนอาหารยากและมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณหน้าอกตลอดเวลา อาจเป็นสัญญาณของโรคกระดูกหน้าอกอักเสบ (Costochondritis) หรืออาจเป็นอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) ซึ่งต้องพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้เหมาะสมต่อไปครับ

คำค้น : โรคกระดูกหน้าอกอักเสบ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ, การกลืนอาหารยาก