คำถาม: ถ้าเราไม่ฟอกเงินจะสามารถร่ำรวยได้หรือไม่?

คำตอบ: การฟอกเงินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่สมควร ไม่ว่าจะทำให้เราร่ำรวยหรือไม่ก็ไม่ควรทำ เพราะมันเป็นการละเมิดกฎหมายและจะมีผลต่อชีวิตอย่างร้ายแรงในอนาคต

คำค้น : ฟอกเงิน, การกระทำผิดกฎหมาย, ผลต่อชีวิตในอนาคต