คำถาม: เมื่อนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนเนื่องจากเสียชีวิตแล้ว ผู้รับงานจะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: ผู้รับงานสามารถเรียกร้องเงินเดือนที่ค้างอยู่จากทางสำนักงานศาลหรือจากผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกของนายจ้างได้ หรือหากไม่มีวิธีเหลืออื่น ผู้รับงานสามารถปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้เช่นกัน

คำค้น : เงินเดือน, ค้างเงิน, สิทธิ์รับมรดก, ทนายความ, กฎหมาย