คำถาม: ถ้าคนขับรถโดยประมาทตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก ผู้ขับจะมีความผิดโดนปรับหรือไม่?

คำตอบ: ถ้าคนขับรถโดยประมาทตามกฎหมายพรบ.จราจรทางบก ผู้ขับจะมีความผิดตามกฎหมายและมีโอกาสโดนปรับเงิน เป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความผิดที่กระทำ เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด, การขับรถเมาและการขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ขับยังอาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ได้ตามความผิดที่กระทำด้วย

พรบ.จราจรทางบก ที่คนค้นหาบ่อย คลิกไปอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ
พรบ.จราจรทางบก 2565
พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7
พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 10
พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 11
พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12
พรบ.จราจรทางบก มาตรา 111
พรบ.จราจรทางบก มาตรา 43
พรบ.จราจรทางบก มาตรา 78