คำถาม: การทรงสมาธิให้ได้ตลอดเวลาแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่?

คำตอบ: การทรงสมาธิให้ได้ตลอดเวลาแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำได้ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลย หากเราออกเสียงเจียมสมาธิและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราทรงสมาธิได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและประจำทำการทรงสมาธิ เพื่อให้เราเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการทำสมาธิให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเราสามารถเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิเป็นประจำในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าเราจะสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาแบบนี้ได้จริงๆ

คำค้น : การทำสมาธิ, การทรงสมาธิ, ฝึกฝน, ประจำทำการ, สม่ำเสมอ, ปฏิบัติธรรม