คำถาม: สภาวะ นิพพาน ชั่วคราว… มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่?

คำตอบ: สภาวะ นิพพาน ชั่วคราว สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น การมีเชื้อโรคระบาดหรือมลพิษในบรรยากาศที่ทำให้สภาวะอากาศเสีย หรือการเกิดเหตุฉุกเฉินทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ แล้งหรือน้ำท่วม ซึ่งสามารถก่อให้เกิดสภาวะ นิพพาน ชั่วคราวได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่พึงกลัวมากเนื่องจากสภาวะดังกล่าวมักเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรา

คำค้น : สภาวะ นิพพาน, โรคระบาด, มลพิษ, อากาศเสีย, เหตุฉุกเฉินธรรมชาติ, แผ่นดินไหว, พายุ, แล้ง, น้ำท่วม