คำถาม: โลก ในทัศนะพุทธศาสตร์ คืออะไร?

คำตอบ: โลก ในทัศนะพุทธศาสตร์ หมายถึงการมองโลกในแง่ของพุทธศาสตร์ว่าทุกสิ่งทั้งหมดเป็นความว่างเปล่าและไม่มีเอกลักษณ์ที่แท้จริง เนื่องจากความเป็นตัวตนและความเป็นอยู่ของทุกสิ่งเป็นเพียงสภาพประจำชั่วขณะ และการมองโลกด้วยทัศนะนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความจริงและลดความทุกข์ใจในชีวิตได้มากขึ้น

คำค้น : โลก, ทัศนะพุทธศาสตร์, ความว่างเปล่า, เอกลักษณ์, ความเป็นตัวตน, ความเป็นอยู่, ความจริง, ลดความทุกข์ใจ