คำถาม: หุ่นทรงไหนเราที่เราเป็นคะ?

คำตอบ: เราไม่สามารถตอบได้ว่าหุ่นทรงไหนที่เราเป็น เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับลักษณะร่างกายแต่ละคน หุ่นทรงไหนที่เหมาะสมกับเราจะต้องพิจารณาจากน้ำหนักตัว, ส่วนสูงและความสมมาตรของร่างกายเป็นหลัก

คำค้น : หุ่นทรง, น้ำหนักตัว, ส่วนสูง, ความสมมาตร, ร่างกาย