คำถาม: รักแร้ไม่มีเหงื่อ เหม็นมากหรือไม่?

คำตอบ: รักแร้ไม่มีเหงื่อ ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวหนัง จึงไม่สามารถมีกลิ่นเหม็นได้ ดังนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นที่ติดตัวมาด้วยความเป็นรักแร้ในกรณีนี้ค่ะ

คำค้น : รักแร้, เหงื่อ, แบคทีเรีย, กลิ่นเหม็น