คำถาม: มีวิธีแก้ปัญหาผ้าสีตกหนักอย่างไร?

คำตอบ: หากผ้าสีตกหนัก สามารถใช้วิธีผสมผสานของน้ำเกลือและน้ำสบู่เหลว โดยนำน้ำเกลือและน้ำสบู่เหลวผสมกัน และนำผ้าที่ต้องการทำความสะอาดจุ่มลงไปในน้ำผสมที่เตรียมไว้ จากนั้นใช้มือนวดผ้าเบาๆ เพื่อทำให้สารผสมเข้าไปดูดซึมในเส้นใยของผ้า แล้วนำผ้าออกมาพักให้แห้ง โดยไม่ต้องผสมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผ้าสีเลอะเทอะได้

คำค้น : ผ้าสีตกหนัก, วิธีแก้ปัญหา, น้ำเกลือ, น้ำสบู่เหลว, การทำความสะอาด, สารผสม, สายใย, ผ้าสีเลอะเทอะ