คำถาม: ขอวิธีการเดินทางจากบางพลัดไปถนนข้าวสาร?

คำตอบ: วิธีการเดินทางจากบางพลัดไปถนนข้าวสาร สามารถทำได้โดยใช้

  • รถประจำทางหรือรถสาธารณะ โดยสามารถนั่งรถเมล์สาย 136 หรือ 539 จากบางพลัดไปถนนข้าวสารได้
  • สำหรับคนที่ต้องการใช้รถไฟฟ้า สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียว ( BTS สถานีบางพลัด) แล้วลงสถานีสะพานตากสิน จากนั้นเดินขึ้นบันไดข้างขวาจะพบกับรถเมล์สาย 539 ซึ่งจะไปถนนข้าวสาร หรือ
  • ใช้บริการแท็กซี่หรือ Grab ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางด้วยรถสาธารณะ  13 นาที

อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงเวลาการเดินทางและสภาพการจราจรเพื่อป้องกันการมีความล่าช้าในการเดินทาง

บางพลัด ไป ถนนข้าวสาร