คำถาม: ผู้หญิงมีขนหน้าแข้งใส่ขาสั้น จะทำให้เกิดความเกลียดเป็นอย่างไร?

คำตอบ: ไม่ควรทำให้เกิดความเกลียดหรือว่าดูหมิ่นผู้หญิงเพียงเพราะมีขนหน้าแข้งหรือสวมใส่ขาสั้น ในสังคมเราควรเคารพและยอมรับความแตกต่างของทุกบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ หรือลักษณะต่างๆ ของชีวิตเขาเช่นกัน

คำค้น : ความเคารพ, ความแตกต่าง, บุคคล, เพศ, อายุ, ลักษณะชีวิต