คำถาม: ถ้าผมขาดน้ำและผมแข็งหนาไปแล้ว ผมยืดได้หรือไม่คะ?

คำตอบ: ผมขอตอบว่า ถ้าผมขาดน้ำและผมแข็งหนาไปแล้ว มักจะทำให้ผมยืดยาวได้ยากขึ้นค่ะ ดังนั้นควรดูแลสุขภาพของเส้นผมให้ดี เช่น ดื่มน้ำมากพอได้, อาหารที่เหมาะสม และนวดศีรษะเป็นประจำ เพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะ

คำค้น : ผมขาดน้ำ, ผมแข็งหนา, ยืดผม, สุขภาพเส้นผม, ดื่มน้ำมากพอได้, อาหารเหมาะสม, นวดศีรษะ