คำถาม: ถ้ากลัวอ้วน จะทำอย่างไรดี?

คำตอบ: เพื่อลดความกลัวอ้วน คุณสามารถปฏิบัติตามหลักการการรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่เหมาะสม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและมีความสนุกสนาน เช่น วิ่งเร็ว ๆ หรือเต้นแอโรบิค นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง และเลือกกินผักและผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอแทน

คำค้น : ลดความอ้วน, การออกกำลังกาย, อาหารเหมาะสม, ผักและผลไม้, ปริมาณแคลอรี่เหมาะสม