คำถาม: หากจองรถไว้ระหว่างรอการอนุมัติสินเชื่อรถจากธนาคาร สามารถเปลี่ยนรุ่นรถได้หรือไม่?

คำตอบ: การเปลี่ยนรุ่นรถได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการจองรถ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท หากเงื่อนไขในสัญญาการจองรถไม่ระบุว่าสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ อาจจะต้องรอให้เกิดการอนุมัติสินเชื่อรถจากธนาคารก่อน แต่หากเงื่อนไขในสัญญาการจองรถระบุไว้ว่าสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ ก็สามารถเปลี่ยนรุ่นได้ตามต้องการ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทแต่ละแห่ง