คำถาม: มีชนิดของน้ำหอมใดที่มีกลิ่นคล้ายกับน้ำหอมกลิ่นประมาณนี้ไหมคะ?

คำตอบ: น้ำหอมชนิดที่มีกลิ่นคล้ายกับน้ำหอมกลิ่นประมาณนี้ได้แก่ น้ำหอมกลิ่นดอกไม้สีขาว และน้ำหอมกลิ่นซัพเปอร์สวีท เนื่องจากมีส่วนผสมของกลิ่นดอกไม้และผลไม้ที่คล้ายกัน

คำค้น : น้ำหอม, กลิ่นดอกไม้, ผลไม้, น้ำหอมสีขาว, น้ำหอมซัพเปอร์สวีท