คำถาม: ดื่มนมวัวทำให้หน้ามันและสิวขึ้นจริงหรือไม่?

คำตอบ: ไม่มีข้อมูลทางการแสดงให้เห็นว่าการดื่มนมวัวสามารถทำให้หน้ามันและสิวขึ้นได้จริงหรือไม่ การมีหน้ามันและสิวอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่น การบำรุงผิวไม่ดี การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง และการเผาผลาญภายนอกที่เกิดจากมลภาวะและแสงแดดโดยตรง เพื่อปรับปรุงสุขภาพผิวหน้าให้ดีขึ้น ควรดูแลสุขภาพผิวหน้าอย่างถูกต้องและรักษาความสะอาดของผิวหน้าอย่างเหมาะสม รวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำเพียงพอต่อวันโดยเฉพาะน้ำที่สะอาดและปราศจากสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวหน้า

คำค้น : ดูแลสุขภาพผิวหน้า, การบำรุงผิว, อาหารที่มีประโยชน์, ดื่มน้ำ, สุขภาพผิว, ความสะอาดของผิวหน้า