คำถาม: ถ้าแฟนเราเป็นคนสะดือดำ เราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเรา?

คำตอบ: การเป็นสะดือดำไม่ได้มีผลต่อความสำคัญและคุณค่าของบุคคล สำหรับเราเองสิ่งที่สำคัญคือการรักและเคารพคู่และความสัมพันธ์ของเรา ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราควรเป็นตนเองและให้ความรักและความเข้าใจต่อคู่ของเราโดยตรง และเราก็ควรรู้จักกันดีๆและเข้าใจกันดีๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแรงขึ้นในอนาคต

คำค้น : การรัก, เคารพ, ความสัมพันธ์, คู่, สัมพันธ์ที่ดี, แข็งแรง