คำถาม: ถ้าประเทศไทยไม่มี TOYOTA เป็นฐานการผลิตรถยนต์ ประเทศไทยจะเจริญเติบโตน้อยกว่านี้หรือไม่?

คำตอบ: TOYOTA เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก และได้มีการลงทุนในการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาก่อน การมี TOYOTA เป็นฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ ถ้าไม่มี TOYOTA อาจจะส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยลดลง ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศได้