คำถาม: ไขมันที่ไปดูดจะเอาไปส่งต่อให้ผู้ต้องการหรือไม่ในทางศัลยกรรม?

คำตอบ: ไขมันที่ไปดูดออกจะสามารถนำไปใช้ในการศัลยกรรมเสริมสวยได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกหรือส่วนต่างๆของร่างกาย แต่การนำไปใช้ต่อยังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย โดยจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมจากแพทย์ก่อนที่จะนำไปใช้ในการศัลยกรรม

คำค้น : ไขมัน, ดูด, ศัลยกรรม, เสริมสวย, หน้าอก, ประเมินความเหมาะสม, แพทย์