คำถาม: การก่ออิฐมวลเบาสำหรับการสร้างห้องน้ำชั้น 2 ต้องมีคานที่พื้นหรือไม่?

คำตอบ: การก่ออิฐมวลเบาสำหรับการสร้างห้องน้ำชั้น 2 ไม่จำเป็นต้องมีคานที่พื้น เนื่องจากอิฐมวลเบามีน้ำหนักเบาและสามารถรองรับน้ำหนักที่เพียงพอของห้องน้ำได้โดยไม่ต้องใช้คานเสริมเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การติดตั้งคานที่พื้นอาจช่วยให้ห้องน้ำมีความแข็งแรงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการนำน้ำเข้ามาใช้งานในห้องน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของพื้นหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องน้ำ

คำค้น: การก่ออิฐมวลเบา, ห้องน้ำชั้น 2, คานที่พื้น, ความแข็งแรง, ปลอดภัย