คำถาม: มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องทำเมื่อต้องการย้ายออกจากหอคอนโดหรืออพาร์ทเม้นท์?

คำตอบ: เมื่อต้องการย้ายออกจากหอคอนโดหรืออพาร์ทเม้นท์ คุณควรทำขั้นตอนต่อไปนี้:ตรวจสอบสัญญาเช่าเพื่อดูระยะเวลาของสัญญาและข้อกำหนดการย้ายออกแจ้งเจ้าของหอหรือผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ล่วงหน้าว่าคุณต้องการย้ายออกและขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการย้ายออกดำเนินการจัดส่งหรือส่งจดหมายแจ้งการย้ายออกโดยระบุวันที่ของการย้ายออกติดต่อผู้รับผิดชอบการคืนเงินประกันหรือเงินมัดจำ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการคืนเงินตรวจสอบสภาพห้องพักและทำความสะอาดก่อนย้ายออกโดยปกติแล้ว คุณจะต้องแจ้งเจ้าของหรือผู้ดูแลอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่ต้องการย้ายออก แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติตามได้ตามสัญญาเช่าที่ลงนั้นด้วย ดังนั้นคุณควรตรวจสอบสัญญาเช่าของคุณเพื่อดูข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายออกอย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการ

คำค้น: ขั้นตอนการย้ายออก, หอคอนโด, อพาร์ทเม้นท์, สัญญาเช่า, การคืนเงินประกัน, ทำความสะอาด