คำถาม: วิธีเปลี่ยนล้อมุ้งบานเลื่อนกับตัวยึดมุมคืออะไรครับ?

คำตอบ: เพื่อเปลี่ยนล้อมุ้งบานเลื่อนกับตัวยึดมุม สามารถทำได้โดยการถอดปลั๊กของล้อมุ้งบานออกจากตัวยึด แล้วหมุนตัวยึดไปที่มุมที่ต้องการ แล้วนำล้อมุ้งบานเสียบปลั๊กเข้ากับตัวยึดใหม่ที่มุมนั้นๆ แล้วปรับล้อมุ้งบานให้เข้ากับตัวยึดใหม่อีกครั้ง โดยใช้ปลั๊กเดิมที่ถอดออกมาเพื่อเสียบเข้ากับตัวยึดใหม่ที่มุมนั้นๆ จากนั้นให้ดันล้อมุ้งบานเข้าไปในตัวยึดใหม่ จนเข้าที่จุดที่ต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อมุ้งบานได้ติดแน่นกับตัวยึดใหม่แล้วก็เรียบร้อยครับ

คำค้น: เปลี่ยนล้อมุ้งบาน, ตัวยึดมุม, ปรับล้อมุ้งบาน, เสียบปลั๊ก, ดันล้อมุ้งบาน