คำถาม: ร้านค้าในแอพส้มที่มียอดขายสูงแต่รีวิวต่ำ เชื่อถือได้หรือไม่?

คำตอบ: ไม่ควรเชื่อถือได้เต็มที่ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเก็บรีวิวปลอม หรือมีการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าจากแอพนั้น ๆ

คำค้น:รีวิว, ยอดขาย, ปลอม, ข้อมูล, แอพ, ซื้อสินค้า