คำถาม: ควรเลือกซื้ออะไรดีระหว่าง SSF กับประกันสะสมทรัพย์?

คำตอบ: สำหรับการเลือกซื้อระหว่าง SSF กับประกันสะสมทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละบุคคล ถ้าหากต้องการออมเงินเพื่อการเกษียณและมีรายได้ที่ไม่มากนัก แนะนำให้เลือกลงทุนใน SSF ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน แต่ถ้าต้องการการป้องกันภัยและการออมเงินในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต แนะนำให้เลือกซื้อประกันสะสมทรัพย์ที่มีการรับประกันการเงินเป็นหลัก โดยสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อทำการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเงินทุนและวัตถุประสงค์ของตนเองด้วย

คำค้น:ลงทุน, ประกันสะสมทรัพย์, SSF, ออมเงิน, เกษียณ, การป้องกันภัย, การรับประกันการเงิน, ตัดสินใจในการลงทุน