คำถาม: ต้องขาดวิตามิน C นานเท่าไรถึงจะเกิดภาวะเลือดออกฟันได้?

คำตอบ: การขาดวิตามิน C นานขึ้นจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกฟันได้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณวิตามิน C ที่ขาดและสภาวะทางสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ อีกด้วย

คำค้น:วิตามิน C, ภาวะเลือดออกฟัน, การขาดวิตามิน C, สุขภาพช่องปาก, อาหารเสริมวิตามิน C