คำถาม: สถาปัตย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนคะ? แล้วจบมาแล้วมีโอกาสทำงานที่ลาดกระบังได้ไหม?

คำตอบ: มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในที่นี้อยู่ที่โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์ (สถาบัน) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ นักศึกษาที่จบจากสถาบันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำงานในพื้นที่ลาดกระบังได้เช่นกันค่ะ

คำค้น:มหาวิทยาลัยเอกชน, โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์, การศึกษา, นักศึกษา, ลาดกระบัง