คำถาม: หากต้องการใช้ล้อประตูเลื่อนขนาด 4 นิ้ว ร่องกลม ต้องใช้เหล็กเพลาขนาดไหนคะ?

คำตอบ: หากต้องการใช้ล้อประตูเลื่อนขนาด 4 นิ้ว ร่องกลม สามารถใช้เหล็กเพลาขนาด 3 มิลลิเมตรได้เลยค่ะ

คำค้น:เหล็กเพลา, ขนาด 3 มิลลิเมตร, ล้อประตูเลื่อน, ร่องกลม