คำถาม :ไทยมีวิธีการพับกระดาษแบบไหนที่แตกต่างจากจีนและฝรั่ง?

คำตอบ: ในวัฒนธรรมไทยมีการพับกระดาษแบบต่าง ๆ เช่นการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์หรือดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้กระดาษม้วนและมีการพับกระดาษเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่นกัน ทำให้วัฒนธรรมการพับกระดาษของไทยมีความหลากหลายและน่าสนใจอย่างมาก

คำค้น: การพับกระดาษ, รูปสัตว์, ดอกไม้, กระดาษม้วน, รูปทรง, ความหลากหลาย, น่าสนใจ